Allmän information

EMV är en uppsättning specifikationer för kort med chip avsedda för betalningssystem som från början utvecklats av Europay, Mastercard och Visa (därav förkortningen EMV). Specifikationerna är dels till för att fungera som gemensam plattform för betalningstransaktioner för kort med chip, dels för att ge kortutgivare och inlösare riktlinjer för att kunna uppfylla vissa krav på säkerhet, riskhantering och kontroll av kortinnehavare

Både för kortinnehavaren och affärspartnern fungerar EMV-transaktioner i stort sett som traditionella transaktioner med magnetremsa. Ett kort med chip används i en affärspartners terminal, men istället för att kortet dras med magnetremsan vänd mot en läsare förs kortet in i terminalen.Ett kort med chip har två stora fördelar jämfört med magnetremsan:
Den kan lagra stora mängder data på ett säkert sätt.
Den har större kapacitet och kan användas till bedömningar och beräkningar

De här fördelarna möjliggör tre viktiga säkerhetsfunktioner för ett kort med chip:

Verifiering av kort – EMV-kompatibla terminaler kan verifiera att ett kort är äkta.

Verifiering av kortinnehavare – Ett kort med chip kan verifiera att den som använder kortet är den person som kortet utfärdats till.

Riskhantering – riskbedömning kan göras med Kortet och terminalen baserat på information som lästs in på kortet av kortutgivaren samt information som lästs in på terminalen av inlösaren eller terminalleverantören.

EMV-transaktioner innebär att mer information kan överföras jämfört med transaktioner med magnetremsa. Den extra informationen hjälper kortutgivare med detaljer kring en transaktion och underlättar för kortutgivare att hantera kortinnehavarna frågor samt minskar sannolikt antalet ifrågasatta korttransaktioner. Med den nya informationen kommer också kortutgivarna att ha bättre underlag för att kunna fatta beslut i bedrägeri- och riskhanteringsärenden.


Vanliga frågor om EMV

Varför ska man gå över till EMV?

När EMV införs får kortet ökad betydelse i varje transaktion genom att kortet med chip utföra säkerhetskontroller istället för betalterminalen. Den nya kortverifieringen, dynamiska säkerhetsdata och PIN-koder är dessutom åtgärder som skyddar mot kortbedrägerier (t.ex. kortprägling, hologram, kontroll av namnteckning o.s.v.) Med EMV garanteras att varje kort med chip är äkta och att personen som använder det är den rättmätiga ägaren. Systemet minskar också risken för kortbedrägerier genom att ändring eller kopiering av kort försvåras.

Hur förhindrar EMV bedrägerier?

Säkerhetsåtgärder som ny kortverifiering, dynamiska säkerhetsdata och PIN-koder försvårar möjligheterna att tillverka ett falskt kort med chip. Dessutom är förlorade, stulna eller upphittade kort med chip oanvändbara för den som inte känner till PIN-koden.

Hur påverkar EMV fjärrtransaktioner?

Transaktioner där kunden inte är närvarande för signatur som, t.ex. per telefon, Internet eller e-post, påverkas inte. Naturligtvis kan alla typer av kort användas för sådana transaktioner.

Finns det några begränsningar för godkännande av kort som inte har en PIN-kod?

Nej, inte alls. Även i framtiden kommer du att se kort med enbart magnetremsa såväl som kort med chip utan PIN-kod. Du bör ta emot båda korttyperna även i fortsättningen.
Om ett kort har ett chip placerar du det i läsaren och följer terminalens instruktioner. Om kortet saknar chip drar du helt enkelt magnetremsan genom läsaren.

Kommer kortinnehavaren fortfarande att kunna underteckna transaktioner?

Transaktioner med kort som endast har magnetremsa, eller kort med chip utan PIN-kod, kan genomföras med signatur.

Hur genomför man en transaktion utan PIN-kod?

Att genomföra en transaktion utan att ange en PIN-kod erbjuds i en situation när kortinnehavaren inte kommer ihåg sin PIN-kod eller tillfälligt inte kan ange PIN-koden. Då har affärspartnern möjlighet att fortsätta transaktionen med signatur istället. Tänk dock på att en transaktion med signatur minskar möjligheterna att förebygga bedrägeri och de användningsfördelar som PIN-koder ger. På vissa europeiska marknader krävs alltid PIN-kod.

Kan jag behandla en transaktion om PIN-koden är låst?

Varje kortutgivare bestämmer hur de här transaktionerna ska behandlas. Du får instruktioner på terminalen: om transaktionen nekas ska du inte godkänna en signatur som ett godkännande.

Varför är inte alla kort EMV?

EMV har inte antagits på alla marknader och därför kommer kortinnehavare från marknader där EMV inte antagits att fortsätta att använda kort med magnetremsa. Det är också fallet för vissa funktionshindrade kunder. Med det här i åtanke ska du under överskådlig framtid räkna med att både få se kort med enbart magnetremsa och kort med chip utan PIN-kod. Du bör ta emot båda korttyperna även i fortsättningen. Om ett kort utan chip lämnas fram drar du bara kortets magnetremsa genom läsaren. Terminalen kommer att begära en signatur.

Har EMV någon inverkan på min serviceavgift?

Nej, din serviceavgift påverkas inte av EMV.

Vad gör jag om kortinnehavaren hävdar att han eller hon inte kan eller har glömt PIN-koden?

När kortet förts in i kortläsaren på en EMV-terminal begärs PIN-kod om det finns en PIN-kod lagrad på kortet. Om kortinnehavaren inte kan koden kan du, när så är möjligt, försöka kringgå problemet genom att genomföra en transaktion med signatur. Om terminalen visar att PIN-kod krävs och att transaktionen har nekats ska du inte låta kortinnehavaren signera transaktionen.

Vad ska jag göra om kortet saknar chip?

Dra helt enkelt kortets magnetremsa genom kortläsaren. På terminalen begärs en signatur och kortinnehavaren måste då underteckna transaktionen.

Min terminal är förberedd för EMV. Måste jag ta emot kort som används med signatur?

Ja, alla kort måste tas emot, oavsett om de är kort med chip eller inte. Om ett kort utan chip lämnas fram drar du bara kortets magnetremsa genom läsaren. Terminalen kommer att begära en signatur. Vissa kortinnehavare har också American Express-Kort med chip som inte kräver PIN-kod och när ett sådant kort används begärs en signatur i samband med att du för in kortet med chip i läsaren.

Gör EMV att transaktionerna behandlas långsammare?

Nej. Undersökningar har visat att PIN-verifierade transaktioner bearbetas minst lika snabbt som de som kräver signatur.

Hur gör jag för att få min befintliga terminal EMV-certifierad och hur mycket kostar uppgraderingen?

Om terminalen levereras av tredje part kommer de att uppgradera den. Kontakta terminalleverantören om du vill ha mer information.